หน้าหลัก
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"


     เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน